Сънят

5753

Извиках, дробовете ми щяха да се пръснат, станах рязко и се огледах наоколо.
„Слава богу, това е просто сън”, си промърморих. Изправих се в леглото и поседнах, мислейки си за съня, от който току-що се бях събудил, беше същият, който сънувах от около седмица.

Стоях на ръба на висока отвесна скала, на някакво горещо и сухо място, пустиня мисля, че беше. Огледах се наоколо и видях групичка мъже, които се опитваха да насилят една жена да прави секс с тях. Мразех когато мъжете вършеха такива неща. Затичах се към тях, и ги разблъсках, грабнах жената в прегръдките си, огледах се и видях кола, може би беше на тия мъже, сложих я на първата седалка, прелетяхме през пустинята (нещо, което ми се стори като часове), докато не стигнахме до края на пътя. Там пътят преминаваше в по-гладък и по-хубав, по-гладък и от самата пустиня.

Въздъхнах и се отпуснах назад, шофирайки; обърнах се към жената и осъзнах, че тя все още всъщност нямаше дрехи по себе си, освен един шал, с който да скрие повечето от лицето си без очите. Господи, какви очи имаше тя! И дълга тъмна коса, която стигаше до под кръста й. Не можех да не се удържа, очите ми пробягаха по тялото й. Видях гърдите й – господи, какви гърди! – бяха едри, с твърди розови зърна. Без да се замисля, очите ми продължиха пътя си надолу към пъпа й и до тъмния пухкав триъгълник, чийто край се губеше между бедрата й.
Вторачих се в котето й за минута или две, и тогава осъзнах, че тя беше много влажна, аз се смутих и не смеех да я погледна в очите. Когато все пак погледите ни се срещнаха, тя каза: „Спри колата”…
„Странно”, си казах , „гласът й ми прозвуча познато”. Отбих от пътя и изгасих колата. 12721 Сънят
„Съжалявам, не можах да си удържа погледа.“ казах.

„Няма значение, трябва да ти благодаря, че ми спаси живота.“ Отвърна тя.

„Няма проблем, не можех просто да стоя там и да ги оставя да те изнасилят.”, -казах.
„Благодарна съм ти и искам да ти дам нещо.” – отвърна тя.
„Какво?.“ Попитах и се обърнах да я видя. Тя излезе от колата и ме прикани да направя същото. Излязох и заобиколих към другата страна на колата, където стоеше тя. „И какво сега?”, запитах.
„Съблечи се.“- каза тя.
„Какво? Тук, насред пустощта?“ попитах.
„Съблечи се веднага.”, каза тя. Аз бях започнал да се надървям. Направих както ми каза и започнах да се събличам, когато си свалих боксерките еректиралото ми парче изкочи навън, тя изохка, тези 20 сантиметра бяха доста добра стока. И ето, ние стояхме до колата на магистралата. Понечих да кажа нещо, когато тя ме свали долу на земята. Обкрачи ме и приближи очакващата си путка към устата ми; Господи, какви сокове! Проучих с език всяка една част от вкусната й путка, докато ръцете ми си играеха с гърдите й. Накарах я да свърши след около приблизително 20 минути и опитах да излижа повечето от соковете й, колкото можех. Тя се премести на кръста ми, а моят чеп стърчеше право нагоре като срела, и бавно му се наниза.
Усетих главичката ми да прониква в нея, тя спря и полеза започна да ме поема в себе си, не изведнъж, но с леки движения, и най-накрая вече бях в нея. Не след дълго я докарах до още един оргазъм. Тя започна да се движи по-бързо и по-бързо и аз започнах да повдигам бедра в ритъм с нейните, усещайки, че съм близо. Когато вече наистина го усетих, й казах, че съм на път , и ти ми отговори да свърша в нея, и да я напълня със собствените си сокове. Това ме възбуди толкова много, че я заклатих бясно, посрещайки собствените й тласъци. Усетих, че свършвам, и изстенах. Тогава получих голяма изненада, тя се провикна. „Точно така, малки братко, свърши в мен, свърши в кака си!!!” Спрях и понечих да дръпна шала, който покриваше лицето й, свалих го и , Господи, това беше Мадлен, моята кака…
Обикновено винаги се събуждах по това време на съня, в мислите ми я виждах как се усмихва. Никога не си бях мислил сексуално за сестра си, докато не започнах да сънувам тези сънища.

Казвам се Даниел, току-що навърших 18 преди месец. Сестра ми Мадлен е на 20, но все още живеем с родителите си. Започнах да се чувствам виновен заради сънищата, които имах за сестра си. Станах и се запътих към кухнята, отидох да масата без да забележа, че и сестра ми е там. Замръзнах на място, когато чух гласа й. „Здравей, Дани”, ми каза тя.
Обърнах се. „А, здрасти, сестро, изплаши ме за секунда” След кратко мълчание добавих, „И тъй, кога се прибра вкъщи?“

„Преди няколко часа.” – отвърна. Обърнах се към кухненския шкаф, когато тя отново заговори.

„Знайш ли кво, Дани, чух нещо интересно когато се прибрах.”

„Какво?“ – казах. Не й обръщах особено внимание, но това, което тя каза, ме шокира и ме накара да се засрамя.

„Щях да си ходя към стаята ми, когато те чух да си говориш сам.” – каза тя, гледайки ме в очите. Задържах дъха си, изчаквайки я да продължи. „Влязох при теб и направо онемях като те видях гол на леглото, обърнах се, за да си ходя, но те чух да ме викаш по име.” – каза тя. Стоях и очаквах да продължи.
”Върнах се и отидох откъм твоята страна и тогава осъзнах, че ти сънуваше, мислех си, че се опитваш да ми направиш някакъв номер когато започна да ми говориш: „не, не мога, сестро, как така ще те чукам, сестро”, и ти също така извика „искаш да те чукам по-здраво,а, сестро?; е, ще си го получиш, сестро…” Беше много интересно, братче, но я ми кажи, защо си представяш как ме чукаш, та аз съм ти сестра!” – каза тя.
„Беше просто сън, всички сънуваме.” – рекох. Тя се изправи, дойде и застана пред мен, погледна ме в очите и рече: ”Ако си искал да ме имаш, е трябвало да ме попиташ.” Шумно си поех дъх и отстъпих назад към шкафа. „Какво каза, сестро?” Вече беше започнала да ми се появява ерекция, не можех да повярвам, че сестра ми ме възбуждаше. Тя се приближи и притисна тялото си в моето. Затворих очи и се опитах да мисля за някоя друга. Тя грабна хуя ми през гащетата и започна да си движи ръката през материята, без да мисля простенах и си поех дъх. „Господи, дали любящата голяма сестра е редно да лъска чепа на брат си?” – изкиска се тя. Отворих очи. Сестра ми, аз, ние… това беше всичко, което можех да кажа. Тя бързо смъкна гащетата ми надолу. След това ме погледна и затикна дебелия ми хуй дълбоко в гърлото си..

Това не можеше да се случва, аз стенех от удоволствие, това може би беше сън, но без значение колко пъти се насилвах да се събудя, всеки път поглеждах надолу и виждах сестра ми как ми върти страхотна свирка. Не можех да издържам повече, сграбчих косата й и започнах да я помпя в устата, тя се задвижи по-бързо и по-бързо, и усетих, че ще се изпразня. Опитах се да се отдъпна, но тя ме заклещи и започна да бясно да ми духа. Изревах от удоволствие и изригнах в устата й, напълних я, и ти продължи да ми духа, за да изближе всяка една останала капчица. Накрая се изправи и халатът й се смъкна в краката.

Възкликнах при вида на тялото й, то беше точно като от съня ми. Тя скочи на масата и разтвори крака. „Ела и ме изяж, малко братче.”, каза. Не чаках втора покана, I отидох при нея, застанах на колене и започнах да лижа путката й. Божичко, какво удоволствие беше това!!! Беше най-невероятното нещо, което някога бях преживявал, и от стоновете, които сестра ми издаваше, можех да предположа, че и тя си мислеше същото. Извиках високо, когато тя свърши върху лицето ми, и се постарах да излижа всичко. Тя изскимтя от удоволствие. Толкова много се бях съсредоточил в това, което правех, че тя сграбчи косата ми и ме дръпна назад. „Хайде да идем да довършим това някъде на по-спокойно, братче.”Хвана ме за ръка и ме заведе до стаята ми, като влязохме, тя се обърна и заключи. След това ме бутна на леглото и се покатери отгоре ми.
Хвана хуя ми и го държа неподвижен, докато се наниза върху него, отначало не можа да ме поеме целия, но всеки път, щом натиснеше надолу, влизах все повече в нея. Започнах да я помпя в ритъм с нейното яздене. Ръцете ми намериха гърдите й и започнах да стискам и галя зърната й, тя изстена от удоволствие. Клатех я диво, когато тя свърши и почувствах соковете й да текат по кура ми. Усетих как оргазмът ми приближава, започнах още по-диво да я чукам. Сестра ми застена,“О, Боже, отново ще свърша, Дани, моля те, накарай как си да свърши…” Чуках я адски диво. Тя цялата се тресеше. И това и харесваше, в един момент и двамата се нанизахме един на друг и усетих как оргазмът ми се излива в нея, докато нейния потича по мен. Сестра ми се свлече върху мен, претърколи се и се мушна под завивките. Направих същото. Неусетно заспахме.
Събудих се следващата сутрин до сестра ми. Главата й почиваше на гърдите ми, погалих косите й. Тя се събуди, погледна нагоре към мен и се усмихна. „Мислех, че беше само сън, Мадлен”, казах. „О, не, Дани, беше си много истинско.”, отвърна ми тя. И след тези си думи тя се мушна под завивките, награби хуя ми и отново започна да ми духа. Нали разбирате, никога повече не сънувах този сън отново. Имах ИСТИНСКИЯ сега!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук