Фантазия с Вампир

559

Дани работеше в едно малко магазинче. Смяната й приключваше.
Дочу подрънкването на закаченото на вратата звънче и погледна часовника си. Беше 9 без пет вечерта и тя тихо, едва сдържайки нервите си, прокле наум този, който сега влизаше в магазинчето 5 минути преди да затвори.

„Здравейте, мога ли да ви помогна?“ каза тя, когато клиентът застана пред остъкления параван на касата.

Мъжът беше облечен в тъмен костюм, който му стоеше като излят. Той не отговори. Дани не можеше да види лицето му, но забеляза колко висок беше той, висок и слаб. Тя тръсна глава и завъртя отегчено очи в отговор на мълчанието му. Като не го изпускаше от поглед, тя проследи движението му до края на касата. Дани се усмихна, така, както правеше с всички мъже, които идваха с ясната идея как да похарчат парите си.  Лицето му, безизразно, изглеждаше сякаш издялано от камък, чертите му бяха остри, очите – наситено сини. Дани усети, че се изчервява, когато той я погледна. Открито плъзна поглед към нея зад витрината, по краката й към късата черна пола, задържайки се на гърдите й, по тясната тениска с изображение на Междузвездни войни, която тя носеше. Усмихна й се и Дани почувства как краката й омекват и тя се опря с длани на бюрото си. Зъбите му бяха различни, почти като зъбци.  
„Извинете, изглежда, че вечерно време затваряте?“ попита той Дани, гласът му беше приятен.

Тя се заслуша в тембъра му. „Да, тъкмо приключвах, отвърна най-накрая.

Той кимна и се обърна към вратата, тя дори не забеляза да върви, стори й се , че се носи по пода и не можа да реагира когато той заключи.
„Ето, сега не се налага да се притесняваш дали ще дойдат други натрапници.“ – каза той с равен и плътен глас, докато се придвижваше отново към касата.

„Благодаря“ отвърна Дани, объркана и втрещена.
„За нищо“ – прошепна в ухото й.

Мислите й запрепускаха бясно, когато го усети зад себе си. Как успя да мине зад нея без дори да заобиколи? Тя подскочи, когато усети ръцете му да се плъзгат по тялото й, почувства горещия му дъх във врата си и усети как той се притиска към нея. Дланите й на бюрото се изпотиха, докато отвръщаше на притискането му, позволявайки му да я докосва навсякъде. Пръстите му се спуснаха по раменете й надолу и той меко натисна ръцете й към бюрото. Тя си пое дъх и тихо простена когато той внимателно захапа врата й, вече не можеше да разбере какво се случваше и не можеше да се съпротивлява на този непознат. Тя в този момент беше негова, и той щеше да я вземе.  
Ръцете му обхванаха гърдите й, карайки зърната й моментално да се втвърдят, напирайки през материята на блузката й…
Дани усещаше как възбудата му расте, дишането му се учести. Движенията му станаха по-резки и груби. В един момент той хвана тениската й и рязко я дръпна нагоре, разголвайки гърдите й. Тя тихо извика, когато изведнъж я бутна напред и притисна тялото й в стъкления плот. Дани погледна напред и видя себе си и мъжа зад нея в огромно огледало. Той повдигна малката й черна пола и я набра до кръста й, излагайки бельото й на показ. Дани дори не усети кога гащичките й се свличат надолу по краката й, но изведнъж те се оказаха на плота зад нея. Тя отново погледна в огледалото и го видя как си смъква панталоните. Премигна бързо и се опита да фокусира това, което видя – беше шокиращо. Мъжът взе члена си в ръка, стори й се огромен. Дани затвори очи и почувства как главичката му притиска разтварящата се цепка между краката й, несъзнателно се повдигна на пръсти и изстена силно когато той се намъкна в нея. Бавно, членът му проникваше в нея, докато не притисна корема си в заобленото й гладко дупе. Очите на Дани се разтвориха широко, никой мъж не я беше изпълвал така преди. Той се задвижи в нея, разтърсвайки я из основи. Пръстите му стискаха раменте й, задържайки я неподвижна, докато членът му влизаше и излизаше от овлажнялата й путка, ставайки все по-твърд и по-твърд.   Дълбоките му тласъци бяха внимателни, както думите, които той изрече по-рано, и скоро Дани неконтролируемо се разтърси в своя оргазъм. Шляпащите звуци, докато я чукаше, изпълваха стаята близо половин час, краката й бяха вече като гума когато той се измъкна от нея. Дани се строполи на колене пред него и когато вдигна отново лице, пред нея се размахваше горещият му твърд член.  Фантазия с Вампир
„Довърши ме“ – заповяда й той със същия хипнотичен глас.
Дани грабна члена му в ръка и започна да го лъска, стискайки го здраво, докато езикът и жадно облизваше главичката му. Нежните й устни обвиваха здраво ствола му и скоро той се овлажни. Дани усети вкуса му и дори своите собствени сокове. Духаше му толкова упорито, че чак се задъха и й стана горещо. Той изохка доволно и се усмихна, сграбчвайки косата й и задвижвайки се по-дълбоко в устата й..

„Това е, готов съм“ тихо каза той.

Дани усети първите струи гореща сперма в устата си, вкуси солеността й. Трябваше да преглъща бързо, тъй като устата й се пълнеше бързо. Мъжът доволно изохка, понечи да я отдръпне, но тя продължи да му духа, за да го изцеди тотално. Не спря, докато той насила не я дръпна за косата, отделяйки я от омекващия си пенис. Помогна й да стане, и я положи на стола, нежно целувайки челото й. Дани затвори очи за секунда, но когато ги отвори, беше сама. Него го нямаше. Тя се огледа из магазина, но той не беше там, сякаш въобще не се беше появявал, но тя усещаше тръпката между краката си. Очите й попаднаха на плота зад нея, гащичките й също ги нямаше.

„Предполагам, че си е взел сувенир“ – тихо се засмя тя и се отпусна назад в стола.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук