Добре дошъл у дома

2879

Той знаеше колко често Наталия мастурбираше. Знаеше, защото тя му каза. Прошепна му го в ухото докато беше върху нея, но не я чукаше достатъчно здраво. Отговорът му никога не я разочарова.
Обикновено се отдаваше на страстите си в мързеливите дни от уикенда и когато той беше извън къщи. 

Тогава можеше да се отдаде напълно на себе си, да се освободи и да вика. Понякога, обаче, просто й се искаше да се отпусне, доврършваше се бързо, разтърквайки клитора си, докато не се възбудеше до полуда, и кулминираше с кратки отсечени движения на пръстите.
Двамата бяха забележително предсказуеми за сексуалните апетити на другия, и беше неизбежно тази интимност да навлезе в техния начин на правене на любов. По-рано след сватбата, по време на безцелните и алкохолни разговори относно желанията на другия, тя внезапно бе оставила чашата си настрана, беше си повдигнала полата и му беше показала как си доставя удоволствие. Курът му незабавно щръкваше нагоре като се сетеше за конвулсивните оргазми и стенания на Наталия онази нощ.
Тя си имаше граници, разбира се. Например, Наталия никога не му беше казвала колко често си фантазира как оправя един от бившите си любовници, докато се нанизваше на едно масивно дилдо, което пазеха скрито в спалнята. Веднъж, беше сигурен той, му се беше счуло да простенва името на друг мъж, но никога не повдигна въпроса.
Този следобед, обаче, тя беше загрижена повече за Калоян, отколкото за себе си. Беше работил до пълно изтощение, неспособен да избегне непрестанно заливащите го работни пректи. Късно следобед тя му звънна в офиса и го помоли да си дойде навреме. „Шест добре ли е?” – и добави внимателно – „А, и можеш ли да ми се обадиш когато излезеш от офиса?”
„Разбира се,“ отвърна той. „какво има?“

„Нищо. Работя върху нещо и имам нужда от помощта ти.“…

Обаждането му прозвуча малко странно. Тoй се зачуди за минута и се върна обратно към работа. Остатъкът от следобеда отлетя. Твърде много работа за твърде кратко време. Часове по-късно Калояян едва не забрави обещанието си, осъзнавайки почти късно, че е близо шест часа следобед.
Звънна от колата. „Здрасти, на път съм.“

Наталия изгука. „Чудесно. Може ли да ти звънна след малко?“

„Ще съм на линия.“ Разговорът прекъсна.

Наталия чакаше този разговор. Тя остави телефона настрана и се протегна лениво на купчината възглавници, грижливо подредени по широкото им легло.Зърната й, винаги крайно чувствiтелни, бяха вече набъбнали. Обгърнала с ръце гърдите си, Наталия бавно чертаеше кръгове около всяко зърно и накрая нежно го стискаше, едновременно с това триеше бедра едно в друго, като по този начин масажираше вътрешната им част с бавно въртеливо движение. Задъха се.
Разтваряйки леко крака, сега спусна ръка към клитора си. Бавно задвижи пръстите си в продължителен бавен кръг, толкова добре познат. Путката й вече беше мокра от следобедното чакане и мигновено пламна. Незабавно устните й набъбнаха. Тя разтвори крака още повече и завъртя бедра, притискайки слабини към ръката си. Когато първата интензивна вълна от удоволствие  я заля, Наталия изстена, пое си дълбоко дъх и напипа телефона.

„Здрасти. Пак съм аз.“ Почти прошепна тя.200561 Добре дошъл у дома
 
Калоян беше заседнал в уличния трафик. Изсумтя, леко раздразнен. „Здравей, миличка. Какво става?“

„Мммммм.“ Гласът на Наталия беше неясен. „Мили, знаеш ли какво е това?”
Беше я пуснал на високоговорител в колата и когато Калоян дочу някакво ниско жужене, прие, че връзката се е разпаднала.

След секунда Наталия каза: „Е?”

Трафикът се раздвижи. „Не”, отнесено отговори той. „Съжалявам, аз…”
Наталия го прекъсна. „Изненадана съм, Коко. Все пак, ти ми го подари.”
Тя доближи вибратора още повече към телефона и бавно увеличи скоростта му. „Е?”
„Звучи досущ като – О,Господи!”

„Мхмм.“ Въздъхна Наталия. „Задръж така.“

Калоян чу как тя оставя телефона. Жуженето стана по-неясно. Тогава чу как Наталия изстена. Курът му внезапно живна.
„Здрасти…“ тя беше почти останала без дъх. „Къде си?“

Лицето на Калоян почервеня и той едва можеше да каже нещо. Видя пролука в трафика и се устреми към нея. „Ъъъъ, след 10 минути съм там”, изпелтечи той най-накрая.
Дишането й сега беше по-тежко. „Калояне,” изстена тя. „Чуй колко много имам нужда от теб сега”. Той чу как тя отново бърника телефона. Жуженето сега се чу по-близо до телефона, но бе леко заглушено. През високоговорителя в колата той можеше да долови как звука се усилва и заглушава ритмично, придружен от едва доловимо шумолене – не, от мляскащ звук.

„О, Боже мой!“ си каза той.
„О, Боже! Ооо, да!“ дочу Наталия да стене, далеч от телефонната слушалка. Мляскащите и жужащите звуци се забързаха. „Ммм, ох! Да! Да!”

Гласът й беше по-ясен, напрегнат. Тогава внезапно линията прекъсна.
Калоян караше бързо, едва успявайки да се концентрира на пътя. Последните 20 километра до къщата им му изглеждаха безкрайни.  Калоян усети как лицето му се поти. Ушите му пламнаха. Курът му стърчеше и нетърпимо опираше в отеснелите му панталони.

Най-накрая паркира. Затръшвайки вратата на колата, той се втурна по стълбите.  Задната врата беше заключена и той припряно изпусна ключовете си, псувайки и вдигайки ги обратно към ключалката. Когато най-сетне успя да отключи и отвори вратата, можа да чуе високите стонове на съпругата си.
„Боже, да! Чукай ме! Чукай ме здраво!” Вратата на спалнята беше затворена. „Чукай ме, Боби!” Боже, хуят ти е толкова голям… Чукай ме сега преди да се е прибрал! Боже, дай ми го!”
Калоян влезе през вратата и видя Наталия да се чука с голям розов вибратор, жужащият звук, който той издаваше се отличаваше ясно, докато тя го вкарваше и изкарваше от розовата си цепка. Мляскащият звук се чуваше дори преди да отвори вратата. „Даааа . .Боже, искам те! О-о-о-х! Чукай ме сега! Чукай ме, Боби, той почти се е прибрал! Блъскай тоя кур в мен! О-о-о-о-о-х! Наталия вече викаше. Розовият вибратор лъщеше в меката светлина. Калоян забеляза телефонната слушалка на леглото между краката й.  Свали си дрехите. Наталия бясно се помпаше с дилдото. Очите й бяха полузатворени и тя едва ли си имаше бегла представа, че Калоян беше в стаята.
„Свърши в мен, хайде!… Напълни ме! Боже, искам да ме чукаш толкова здра-а-а…”

Калоян сграбчи единия й глезен и я дръпна към себе си. Tя продължи да се чука с вибратора. Телефонът се изтъркаля на пода.

„Ела тука!“ почти заповяда той. „Толкова отчаяно искаш да те чукат. Разтвори си краката и изчукай това!”  Той със сила я налегна на леглото. Дилдото се измъкна от путката й и Каляон я прониза с един дивашки тласък. Наталия се вторачи в очите му.

„Чувам тая кола да идва. И ще те чукам здраво когато той прекрачи през вратата!“

„Боже! О, Боже моооой. . . Ъмммх…“ Стенанията на Наталия отекваха в стаята, докато се опитваше да си поеме дъх. Тласъците му я избутваха от леглото.
„Харесват ти големи курове, кажи го!“

Тя успя да си поеме дъх, но думите, които успя да отрони едва стигнаха до ушите му. „Даааа.. .дааа . .дааа…“ Стенанията й заглъхваха с тласъците му.

„Кажи го, мамка ти!“ изкрещя й той. „Кажи че искаш да ме види как те чукам!“

Наталия зарови пръсти в косите на Калоян, и я привлече към гърдите си, стенейки високо.

„Да! Да! Чукай ме! Накарай ме да свърша!“

„Той… е тук…на . .вратата.. .Покажи му колко много ти харесва.”

Сега вече беше груб. Леглото скърцаше високо. Курът му я пореше здраво и Наталия стенеше неудържимо. Той изви глава назад и извика, кръвта му се беше качила в главата.

„Той… е тук, ….. Наталия! Ъмх, ох… На … врата-…-та.“

Тя извика високо.

„Кажи му, че искаш спермата ми!“ Калоян извика толкова високо, че в банята отекна ехо.

„Да! Да! Чуууукай ме! Излей-се-сега-в мен!!! Гледай. . .го… гледай го…Скъсай ми путката, Коко! Ооооох, Господииииии!!!!!!!
Свършиха едновременно. Наталия се загърчи, Калоян изстена високо.Семето му се изля в нея. Наталия му се предаде, и нежно започна да изстисква и последните капки сперма от члена му с изцапаните си от собствените си сокове пръсти.
За миг времето спря. Не чуваха нищо в стаята освен задъханото си дишане и ударите на сърцата им в ушите си. Катеричката на Наталия потръпна конвулсивно. След секса тя най-накрая се унесе изморена, изтощена и безпомощна.
Завръщането на Калоян вкъщи се запечата в спомените на Наталия за дълго време. В мързеливите Съботи когато беше сама тя винаги си го представяше – или някой друг— как я обладава, докато не си докараше оргазъм след оргазъм. Когато движеше дилдото навътре-навън в путката си, можеше да си спомня колко грубо я изчука той този ден. Това винаги я караше да стене по-силно от обикновено.

Те двамата винаги щяха да бъдат перфектни любовници. Фантазии за други партньори, истински или измислени, щяха да продължат да съпътстват пътя им до спалнята, но никога никой от тях не се почувства застрашен. Дори, интимността от сексуалната им откровеност ги свърза заедно по невероятен начин. Успяваха да се задоволят единствено един от друг, желаейки единствено един друг.
Но нямаше нищо лошо в това да си представят.

Нова възможност беше това, което тя сега си представяше.  

Нови възможности, да, и тя довечера щеше да му ги сподели. 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук