Дванайсет желания за Коледа

1918

Диана затвори вратата след себе си. Късата ефирна пола на черната рокля се полюшваше леко около бедрата й, когато тръгна към предложения стол.

“Помолих за среща, за да обсъдим последните изменения по проекта”, тя кръстоса крака и го погледна. Цялата работа беше започнала да й умръзва, но най – вече неговата арогантност.

Дори и сега си позволяваше да я гледа прaво в очите, предизвикваше я, караше я да се чувства неудобно в собствената си кожа. Критики, само това беше получила от него през последните седмици. Дори предишния ден изкритикува облеклото й, “твърде предизвикателно” каза, а тя носеше само най – обикновенна пола и блуза. Днес щеше да му даде урок. По устните на младата жена се появи лека усмивка и този път не отмести поглед от предизвикатените зелени очи на тъмнокосия мъж отдругата страна на бюрото.Office Affair Sex Porn1 Дванайсет желания за Коледа

“През последната седмица имахте доста забележки към работата ми, г-н Дейвис,”, каза тя, “помислих, че ще е добре да прегледаме всички детайли преди да финализираме документите”. Той завъртя стола си така, че тя виждаше само профила му. Римският му нос и леко издадената на пред брадичка бях допълнени от пълни, добре оформени устни, които точно в този момент бяха стиснати в права чера от раздразнение.“Известно ли ви е, госпожице Гордън, че е обяд?” каза с равен глас той. “По обедно време няма фокус към дълги и продължителни обсъждания. Още повече, че когато ви наех, за тази работа, имах отлични препоръки за вас, които.. ” той се завъртя отново с лице към нея и се приведе леко напред, “предполагаха че ще свършите поставената задача без прекалено голям съпорт от моя страна”. Очите му, които хвърляха златисто зелени отблясъци на обедното слънце, я изучатаха и с неприкрит интерес – той чакаше нейната реакция. Диана почувства, че е на ръба да избухне. Пое си раязко въздух, за да се успокои. “Съжалявам, че прекъсвам обедната ви почивка, но събитието е след два дни и няма много време за отлагане…..” . Той вдигна рязко ръка, за да я прекъсне. “Моля ви се, спрете! Секретарката ми излезе на обяд, като се върне уредете по – подходящо време, за да ме отегчавате. А сега, ако ме извините, бих искал да продължа с обяда си.” Той я освободи с едно небражно махване на ръката. Тя стана, ярост сковаваше грабнака й и правеше походката й малко вдървена. Стигна до вратата, посегна към бравата и се обърна да го погледне.

Гледаше я, очите му блестяха с неприкрито желание. Той отмести поглед, но беше късно, тя беше видяла всико и ръката й завъртя ключа в ключалката.

“Кучи син.” обърна се тя към него. “Какво казахте!?”, той се извърна рязко и понечи да стане от сотла, но тя вече беше прекосила разтоянието от вратата до него и не му позволи да стане. “Знаех си, че зад всичко това има нещо …”, погледна го в очите предизвиквайки го да отрече, но на лицето му беизписано само объркване. “Сега ще си платиш!”, тя се наведе и впи устни в неговите. Целувката беше груба, властна и накзваща. Той разтвори устни под напора й неспособен да реагира, все още подвластен на изненадата от обрата на събитията. Тя обкрачи кракат му и плъзна ръце в черната му косата като дръпна главата му силно назад причинявайки му болка.“Искаш ли това да се случи?” попита тя. Той я гледаше с потъмнели очи, устните му бяха подути и червени. “Да” само отрони той. “Искам да те нараня…Имам в предвид физически, да ти причиня болка.” Тя го глядаше и погледа й сякаш хипнитизираше. “Мога ли да те нараня?” гласът й прозвуча тихо, но много по- сигурно от колкото тя се чувстваше. Всвичко в нея трепереше от възбуда. Очите му изкряха, лицето му зачервено от нетърпение, ръцете му се плъзнаха по гърба й , “Нараниме!”, каза той със задавен глас. Огън лумна в сабините й, думите му разрушиха и последните останали задръжки в нея и сега всичко беше само инстинкт. Горещата вляга между краката й сякаш я изгаряше. Тя властно го притисна към стола с подновена сила започнаха да се целуват, Диана облиза долната му устна и без предупреждение я захапа. Стисна със всичка сила зъбите си и не го пусна докато не усети металния вкус на кръв върху езика си.

Той се отскубна от нея и я избута от скута си. Скочи от стола отрезвен от болката. “Какво по дяволите..?!?!” Очите му хвърляха гневни изкри, а устната му вече започваше да се подува. Той я изгледа шокирано, кога тя само бавно облиза кръвта от устните си. “Ти ми разреши да те нараня” каза тя с равен глас. “Така е , но..” каза той. “Мислеше, че се шегувам, нали? Явно не можеш да играеш по правилата на тази игра.” Тя се завъртя на токовете си и тръгна към вратата. Този път той бе по- бърз, хвана я за ръката точно преди тя да отключи и я завътря рязко към себе си. Това движение беше придружено със звучна плесница през лицето му. Устните му се отвориха от недоумение и шок, а от раната на устната му потече кръв отново.

Тя видя точния момент, в който той загуби кнтрол над себе си. В очите му лумна огън, който плъзна с гъста руменина по лицето му. С разко движение той я хвана за врата и с едно дръпване я премести до вратата като я прикова за стената. Сояха така на една ръка разстояние и двмата дишаха учестено. Тя усещаше лекото треперене в ръката, която я стискаше с едва увладяна сила и знаеше че той може да почувства очестения й пулс под пръстите си.

Тогава той я притисна с цялата си тежест към стената, но не отмести ръката си. “Аз мога да игаря тази игра”, прошепна той и рязко я обърна с лице към стената. Със свободната си ръка той вдигна роклята и на кръста и с едно грубо и силно движение свали чорапогащтника и бикините й до средата на бедрата й. Болка от желани пулсираше в долната част на корема й и като топла, течна лава се разливаше по вътрешната страна на бедрата й.

Той проникна в нея рязко и грубо, което й причини болка. Тя изкимтя зававено и се отдаде на силните и дълбоки тласъци. Всичко в нея се ратопи, кръката и вече бяха съмнителна упора и само ръката, която все още стискаше гърлото й, не позволяваше да се свлече на пода. С властните движения, пенисът му проникваш до съмата й сърцевина където болка и удоволстви се сливаха, замъгляваха разсъдъка и сетивата й. Оргазъмът я врълетя с неочаквана сила и Диана усети как тялото и улеква понесено на вълната от удоволствие. За да предодврати вика си тя захапа вече отпуснатата му ръкат. Той не извика, а само с последен мощен тласък се освободи в нея и се отпусна с цялата си тежест, притискайки я до стената.

След няколко безпаметни минути той се отдръпна. Тя чу подрънкването на токата на колана му и се обърна бавно на несигурните си крака. Видя го седнал на стола с протегнати напред крака и отпусната глава назад. Очите му бяха затворени. Тя стоеше облегната на стената. Погледна надолу към все още вдигната пола на роклята, смъкнатия чораогащтник с бримка, която се спускаше от вътрешната страна на бедрото й чак до глезена. Тънка струйка сперма се стичаше по голата й кожа и попиваше в памука на бикините й. Вдигна очи и срещна погледа му, който проследяваше същата лъскава диря на бедрото й. “Нали разбираш, че това е само началото между нас” каза той с тих глас. Диана не каза нищо, само оправи дрехите си и излезе от кабинета.

За щастие колегите и още не се бяха върнали от обяд. Тя се запъти към бюрото си, отпусна се тежко на стола и включи компютъра. Името на файла, който отвори гласеше “Дванадесет желания за Коледа”, Диана сложи тик до номер три и усмихнато се загледа в екрана.

Автор: П. А.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук