Жена ми го обожава

2885

Усетих, че някой ме бутна. Събудих се от дразнещата червена премигваща лампичка в очите ми. Когато обърнах глава, видях часовника на нощното шкафче, на чийто дисплей отново и отново премигваше 12:00, 12:00, 12:00. Червеното даваше такива сенки в стаята, че на мен ми се стори, че обикаляха и танцуваха по стените и тавана, все едно хора се движеха навсякъде около мен.

Можех да ги усетя и в леглото, движения в ритмична последователност.
Погледнах в огледалото и нещо ми заприлича на свещи във всички размери, горящи с различен интензитет. Над тях можех да видя отражение, на русокоса жена. Жена ми…, да, жена ми. Можех единствено да видя отражението й от кръста нагоре, а тя задъхано се движеше нагоре-надолу, гърдите и косата й се поклащаха, докато две ръце не се протегнаха към нея, обхванаха гърдите й и леко ги стиснаха.
Едно „ДА” достигна до ушите ми, дочух странен звук от мокро шляпане докато жена ми се движеше нагоре-надолу. Помня този звук, който се чуваше когато се чукахме здраво, обикновено когато тя беше отгоре, но тя сега не беше върху мен. Обърнах глава на другата страна, и, да, тя беше там, невероятният й задник се движеше нагоре-надолу над някакви мъжки крака. Когато се повдигаше можех да видя топките му точно под нея, лъщяха от влага…

Очите ми сега фокусираха по-добре, привикнали към премигващата светлина. Жена ми продължаваше да се клати нагоре-надолу върху чепа на мъжа, протягайки понякога ръка и галейки с нокти мокрите му топки. Помня какво беше усещането когато ми го правеше щях да свърша за секунди.
И сега, дявол да го вземе, тоя тип също свършваше, поне така можех да предположа по начина, по който стенеше високо, повдигайки бедра и забивайки таза си в слабините й. Да, той свършваше, но това не спря жена ми, тя продължаваше да се плъзга по него, простенвайки „О, да, хайде, дай ми го!!! Само още малко!!!” 138870415425095 Жена ми го обожава
Спермата му потече по хуя му, изтичайки от путката на жена ми и оцапа слабините и топките му. Той изръмжа като че ли в агония, докато се опитваше да се задържи в жена ми, докато и тя свърши. „Мамка му“, помислих си когато и тя свърши, нещо, от което тя винаги се оплакваше защото не можех да я докарам до оргазъм. Но тя сега свършваше, стенейки силно, нанизвайки се на хуя на мъжа под нея. След няколко стенания тя се отпусна назад, положи задник на леглото и се отпусна на лакти
Мъжът, когото тя ток-що бе изчукала, се измъкна изпод нея с мокро мляскане от влажната й путка. Замаян гледах лицето й, изкривено в екстаз, физиономия, която никога не бях виждал. Усетих остро бодване в тялото си когато жена ми протегна ръце и зарови пръсти в косата му, навеждайки се над него. Тя повдигна бедра и се намести над лицето му, започна бавно да го чука – нещо, което не бях виждал жена да прави.
„Мамка му,“ жена ми се чукаше и беше лизана както никога преди, и това й харесваше. Болката се усили и стаята се завъртя пред очите ми. Чух странно гъргорене и осъзнах, че то идваше от мъжа, който се бореше за глътка въздух и почти се давше в соковете на жена ми. Тя отново извика „О, да, свършвам, да, да….”, и всичко преля в черно пред очите ми.

Светлина, червена премигваща светлина отново раздразни очите ми когато отново отворих очи. На леглото ми седеше изправен мъж, с широко разтворени крака, топките му се повдигаха и полюшваха…повдигаха и полюшваха, докосвайки брадичката на жена ми докато тя поемаше хуя му дълбоко в устата си и след това го изваждаше. Тя му духаше здраво, но и движеше също така бедрата си. Господи, какво виждам?! Тя отново се разкрачи над лицето на мъжа, движейки путката си над устните му докато в същото време нейните се плъзгаха по ствола на твърдия му хуй.
Минаха едва няколко секунди и мъжът се надигна, и вдървеният му чеп избълва огромно количество сперма, която потече между устните на жена ми. Тя започна бързо да преглъща и да го лиже. Видях как топките му се стегнаха, докато пълнеше устата й със сперма.
Болката в мен се притъпи, и можех да дишам по-добре. Жена ми премести уста от хуя на мъжа, обърса я с ръка и излиза и последните капки от чепа му, след това охлаби клопката на краката си и съсредоточи вниманието си към мъжа между тях. „О, господи, обожавам го, обожавам го!” изстена тя.
Червената светлина като че ли избледняваше и до ушите ми достигна странен звън, докато в същото време жена ми извика, „О, да, отново, да, да, да…. ” Последва тишина и погледнах към леглото. Жена ми се гърчеше в сладостен екстаз, докато мъжът буквално изяждаше путката й, а друг смучеше зърната на гърдите й. На гърдите ми имаше голямо кърваво петно, точно там, където стърчеше дръжката на ножа. Опитах се да прошепна „Сбогом”, но жена ми беше твърде заета да обожава, за да ме чуе.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук